Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet“

  • Dátum: 11.09.2020

Vývojári inovácií, ich fanúšikovia a predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu je tu jedinečná príležitosť. V priebehu októbra premiérovo odštartuje nový formát konferencie s hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo, inovácie a podpora podnikania.   

V Bratislave sa 19. - 21. októbra 2020 po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia. Ten prepája pôvodnú v rámci akademickej obce pevne etablovanú konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí s novými témami ako sú inovácie a podpora podnikania,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a dodáva: „Veríme, že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Podarí sa nám tak upriamiť ich pozornosť na akademickú obec. Tým z podujatia vytvoríme miesto, kde sa oba svety - akademický aj komerčný – stretávajú. Konferencia sa tak môže stať akcelerátorom transferu technológií.“

Ako bude vyzerať tohtoročný COINTT?

Podujatie má tri časti. Konferenciu, spoločenský večer a matchmakingovú aktivitu – VEDA PRE PRAX.

Konferenčná časť podujatia bude prebiehať súbežne v štyroch konferenčných a jednom výstavnom priestore. Venované budú témam: transfer technológií (TRAFER TECHNOLOGY STAGE), inovácie (INNOVATION STAGE), startupy (STARTUP STAGE). Osobitný priestor dostanú konzultácie na mieste v CONSULTANCY STAGE. V rámci výstavného priestoru (EXPO STAGE) sa predstaví kreatívna dielňa FabLab (CVTI SR) a Creative Point (SBA). Všetky priestory budú fungovať počas oboch dní konferencie.

Súčasťou spoločenského večera je i slávnostné odovzdávanie cien: Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 a Cena ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2019“ „Máme prísľub tak z ministerstva školstva, ako i z ministerstva hospodárstva, že obe ceny budú odovzdávané z rúk šéfov rezortov,“ hovorí na margo nekonferenčnej časti podujatia Kubiš.                                                       

Posledný, tretí deň podujatia je venovaný matchmakingovým stretnutiam – VEDA PRE PRAX. Prebiehať budú v rámci podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020. Organizuje ju agentúra SARIO. Cieľom aktivity je predstaviť kompetencie akademických tímov v oblasti vedy a výskumu spôsobom, ktorý ich činnosti v očiach zástupcov komerčnej sféry zatraktívni. Aktivita je na pozvánky.

 

Key-note spíkri konferencie

 

V rámci konferenčnej časti podujatia sa predstaví až 76 spíkrov a účastníkov diskusií. Medzi najvýznamnejších patria:

  • Gerd Hoefner - generálny riaditeľ a prezident spoločnosti Siemens Healthcare Pvt. Ltd., V rámci prezentácie bude hovoriť o vývoji spolupráce značky s univerzitami v Indii a na Slovensku;
  • Jozef Viskupič - predseda združenia krajov Slovenska SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja predstaví aktivity jednotlivých krajských samospráv, ktorých úlohy a výzvy sú síce totožné, ich riešenia však odlišné. V prezentácií bude priblížená spolupráca samospráv s podnikateľským sektorom a vedeckovýskumnými inštitúciami na vývoji nových technológií uľahčujúcimi život ich obyvateľstva;

 

  • Matúš Medvec - novovymenovaný predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý predstaví služby úradu nápomocné v procese komercializácie technologického vývoja;
  • Oto Pisoň - zástupca riaditeľa odboru investičných projektov a manažér pre inovácie  Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) odprezentuje služby agentúry pre spoločnosti so záujmom o investíciu do vývoja nových technológií;
  • Prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD. z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline predstaví prehĺtací kapsulový endoskop. Inovácia je výsledkom spolupráce až dvoch univerzít: Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity Komenského v Bratislave. Inovácia momentálne hľadá svoje uplatnenie najmä ma biomedicínskom trhu. Prebiehajú rokovania so značkou Siemens Healthineers.
  • MVDr. Ladislav Strojný, PhD. - ďalší prezentátor z akademickej obce, pracovník Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafária v Košiciach oboznámi účastníkov konferencie s ďalšou novou úspešne patentovanou technológiou – kmeň Lactobacillus plantarum LS/07 CCM7766. Aktuálne sa pracuje na jej komercializácii, prebiehajú rokovania so spoločnosťou MONSEA, spol. s r.o., ktorá spolupracuje na vývoji nových produktov včasnej diagnostiky, prevencie a podpory liečby bežných a závažných ochorení. Spoločnosť je popredným distribútorom vysokokvalitných produktov z oblasti farmácie a medicíny.

Kto stojí za organizáciou COINTT 2020?

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), konkrétne Odbor transferu technológií.

Spoluorganizátormi podujatia sú: SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) – INNOVATION STAGE, Civitta Slovakia, a.s. (konzultačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na podporu inovácii, technologických firiem a podnikania) – STARTUP STAGE, SBA (Slovak Business Agency) – EXPO STAGE a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) – VEDA PRE PRAX.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. COINTT 2020 finančne podporili aj SBA a SIEA.

 

Nezabudnite sa REGISTROVAŤ a sledovať AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Detailný program podujatia a ďalšie informácie sú dostupné na www.cointt.sk. Jej súčasťou je i bezplatná registrácia.
S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020 mení z fyzického (in-site) podujatia na ONLINE. Jeho účastníci budú môcť podujatie (jeho konferenčnú časť, ako i slávnostné odovzdávanie cien za transfer technológií 2020 a Inovatívny čin roku 2019) sledovať odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. Na sledovanie jednotlivých vstupov konferencie stačí akýkoľvek internetový prehliadač.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku