Tradícia „Vianočnej pohľadnice“ rezortu školstva pokračuje. Žiaci majú na zaslanie návrhu ešte týždeň

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 15.11.2021

Návrh vianočnej pohľadnice ministerstva školstva – to je výzva pre všetky druhy škôl, ktorá bola spustená začiatkom novembra. Stačí mať nápad, preniesť ho do výtvarného spracovania a poslať ho výlučne poštou na adresu ministerstva školstva. Okrem adresy je potrebné na obálku napísať „Vianočná pohľadnica“.

vlaňajšie výherné pohľadnice

Po úspešnom I. ročníku, do ktorého sa minulý rok zapojilo 3 600 mladých tvorcov nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, tak ministerstvo školstva opäť oslovilo žiakov a študentov, aby využili svoju tvorivosť a vianočnou pohľadnicou priniesli radosť do najkrajších sviatkov roka.

„V predvianočnom období posielam ako minister školstva svojim spolupracovníkom vianočné pozdravy. Minulý rok však boli vďaka žiakom našich škôl výnimočné. Preto v hľadaní vianočnej pohľadnice pokračujeme. A teším sa na nápady žiakov a študentov,“ povedal o výzve pre školy minister Branislav Gröhling.

Práce žiakov posielajú školy, a to do 21. novembra. Do obálky je potrebné vložiť aj písomnú informáciu s adresou školy a údajom o počte žiakov, ktorých práce obsahuje (najlepšie všetky pohľadnice za triedu súhrnne v jednom balíku).

Z výtvarných návrhov bude vybraný námet na oficiálnu pohľadnicu ministerstva školstva. Zároveň každý z tvorcov dostane od ministra malú pozornosť.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku