Navigácia

Tlmačskí programátori stážujú v Brne

     Vďaka získanému grantu absolvujú desiati študenti odboru programátor obrábacích strojov a zariadení Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v týchto dňoch odbornú stáž v Brne, kde si budú môcť zdokonaliť vedomosti a zručnosti vo svojom odbore. S pomocou programu celoživotného vzdelávania Erasmus+ sa naučia nové veci v oblasti programovania a obsluhy CNC strojov a postupne získajú cenné skúsenosti.
      „Aj naša škola sa zapojila a vypracovala projekt v rámci výzvy programu Erasmus+, ktorá bola adresovaná stredným školám. Projekt bol úspešne schválený na obdobie dvoch rokov, pričom už tento týždeň vycestovalo desať vybraných študentov na svoju prvú odbornú stáž do Českej republiky. Je to pre nich výzva, aby aj takýmto spôsobom nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa školy Mgr. Mária Medzihradská.
     Prioritným zámerom projektu je rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov potrebnej pre ich budúce povolanie. „Keďže častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov v oblasti strojárstva je zdokonaliť zručnosti žiakov v oblasti programovania a obsluhy CNC obrábacích strojov a zariadení, rozhodli sme sa aj týmto spôsobom pripraviť budúcich absolventov našej školy pre ich povolanie. Vďaka schválenému projektu budú môcť absolvovať naši študenti počas nasledujúcich dvoch rokov odborné stáže v partnerských školách, ktoré majú kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Ing. Janka Mrázová.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky