Tlačová konferencia k OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj

25.02.2008

     V utorok 26. februára 2008 o 10.00 hod. sa uskutoční tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     Jej témou bude zverejnenie prvého priameho zadania pre národný projekt „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách" v rámci operačného programu (OP) Vzdelávanie.
     Predmetom tlačovej konferencie bude aj dnes vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP Výskum a vývoj, ktorá je určená pre verejné a štátne vysoké školy a ústavy SAV na budovanie a modernizáciu škôl a inštitúcií zabezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie.

Miesto: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava

Bratislava 25. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku