Navigácia

Tlačivá pre národnostné školstvo

Vzory pedagogickej dokumentácie a dokladov pre národnostné školstvo sú zverejnené na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR v časti Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov
 
Doklady o získanom vzdelaní platné od 01. septembra 2018 obsahujú odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca.

Kontakt - tlačivá pre národnostné školstvo: Mgr. Gabriella Kocskovics, e-mail: gabriella.kocskovics@minedu.sk.
Skočiť na začiatok stránky