TK ministra školstva a splnomocnenca pre zavedenie eura

20.02.2008

     Vo štvrtok 21. februára 2008 o 10.00 hod. sa uskutoční  tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolajasplnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta. Jej témou bude plnenie úloh, ktoré vyplynuli rezortu školstva z Národného plánu zavedenia eura v SR.

Miesto: MŠ SR, Stromová 1, Bratislava, zasadačka - IV. poschodie

Bratislava 20. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku