Tipy pre tínedžerov v domácej škole

  • Dátum: 08.04.2020

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v súčasnej mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov. 
     Keďže prerušenie vyučovania v školách a jeho presun do domáceho vzdelávania prináša zmenené podmienky na učenie sa, pre dospievajúcich mladých ľudí pripravil tipy na zvládnutie tejto doteraz nepoznanej situácie. Zhrnul ich do praktickej pomôcky s názvom Ako sa nezblázniť z domácej školy, ktorá je zverejnená na webovej stránke VÚDPaP https://vudpap.sk/ako-sa-nezblaznit-z-domacej-skoly/.
     Tínedžerom v nej radí, ako efektívne využiť čas, ktorý je potrebný venovať školským povinnostiam. Ponúka im tipy, ako môžu pomáhať iným, socializovať sa či športovať v domácich podmienkach. Taktiež ich vyzýva na ostražitosť a ochranu pred nástrahami on-line sveta, ako sú šikanovanie alebo zneužívanie. Súčasťou príručky je aj pripomenutie, aby nezabúdali na rekapituláciu a ocenenie toho, čo sa im počas dňa podarilo dosiahnuť.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku