Tínedžeri a pandémia – čo cítia a prežívajú?

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 13.05.2021

"Počas pandémie pribudli prípady sebapoškodzovania tínedžerov, ale aj porúch príjmu potravy, závislosť od počítača a agresívne správanie,“ tvrdí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beata Sedlačková.

logo VÚDPaP
Aj o tom je aktuálny podcast Nahlas o deťoch. Vypočuť si ho môžete na tomto linku:  https://vudpap.sk/tinedzeri-a-pandemia/ .
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku