Testovanie výplachom ústnej dutiny si pochvaľujú školy aj žiaci

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 19.03.2021

Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej dutiny sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a bezpečné. Zriaďovatelia a riaditelia škôl si tiež pochvaľujú jednoduchší a príjemnejší spôsob testovania, čo spôsobilo aj vyšší záujem zo strany zákonných zástupcov žiakov. Po prvom týždni je záujem oň štvornásobne vyšší. Kloktacie testy sú určené pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania v obmedzenom počte 5+1.

minister školstva Branislav Gröhling počas testovania žiakov výplachom ústnej dutiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Tie, rovnako ako iné spôsoby testovania, slúžia na skorú identifikáciu vírusu ochorenia Covid-19 u detí a žiakov. Cieľom je, aby sa vďaka menej inváznemu spôsobu testovania dostalo do škôl viac žiakov, predovšetkým tí, ktorí to najviac potrebujú a tiež deti, ktoré sa nemohli alebo nechceli testovať antigénovými testami. „Veľmi ma teší, že záujem o kloktacie testy rastie, máme ich vyskúšané a overené v praxi. Naším spoločným prianím je, čo najviac umožniť žiakom mať riadnu výučbu v bezpečnom prostredí,“ ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling.

Počas druhého týždňa pilotného testovania bolo zo všetkých krajov na Slovensku spolu otestovaných 507 žiakov, z toho bolo 505 negatívnych, pozitívni boli len dvaja žiaci (jeden v Prešovskom a jeden v Bratislavskom kraji). Všetky vzorky boli vyhodnotiteľné a touto formou odberu vzoriek neboli zaznamenané žiadne ťažkosti. „Z dostupných informácii, ktoré mám k dispozícii, mnohé školy vyjadrili spokojnosť s testovaním a chcú sa ho znova zúčastniť. Výsledky boli doručené v požadovanom termíne, teda cez víkend a v pondelok tak mohli školy opätovne nabehnúť na prezenčnú výučbu v malých skupinách,“ doplnil šéf rezortu školstva.

V nasledujúcom týždni sa testovania formou výplachu ústnej dutiny plánuje zúčastniť 54 škôl a záujem o takéto testovanie prejavilo 2213 žiakov. Konkrétne ide o počet základných škôl: v Žilinskom kraji 16, v Bratislavskom kraji 20, v Prešovskom kraji 11, v Košickom jedna  a v Trenčianskom kraji o 6 základných škôl. Najviac žiakov sa testovania kloktaním zúčastní v Bratislavskom kraji, a to 1283 žiakov, najmenej v Košickom kraji, kde ho absolvuje 19 žiakov.

Školy, ktoré majú záujem sa na takéto testovanie prihlásiť, tak môžu spraviť prostredníctvom prihlásenia cez formulár https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj.  

Kloktací test je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný spôsob samoodberu vzorky pre vykonanie vyšetrenia na ochorenie COVID-19. Vzorky sú odoberané formou výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez prítomnosti zdravotníckeho personálu, len pod dohľadom osoby, ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami.

Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa na základných školách. Účasť na testovaní formou kloktania je dobrovoľná. Žiak na II. stupni základnej školy môže byť naďalej testovaný antigénovými testami v prípade nezáujmu o kloktacie testy, a tak preukazovať platný výsledok testu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku