Termíny predmetových olympiád sú už známe

  • Dátum: 28.08.2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejnila Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2020/2021. Nájdete ho v časti Termínovník - https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/terminovnik.alej. O tom ako budú prebiehať súťažné kolá v čase pandémie, vás budeme priebežne informovať.


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Poskytuje neformálne vzdelávanie, realizuje informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež. Koordinuje program Škola bez nenávisti. Je národným korešpondentom pre európsku encyklopédiu národných politík mládeže Youth Wiki. IUVENTA je sídlom informačnej siete pre mladých ľudí EURODESK a Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku