Termíny na rok 2022

Lekár

Termín konania: 30. - 31. marec 2022
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta

Termíny konania: 25. - 28. október 2022 a 22. - 25. november 2022
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Zubný lekár

Termín konania: 30. - 31. marec 2022
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta

Termíny konania: 25. - 28. október 2022 a 22. - 25. november 2022
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Farmaceut

Termín konania: 25. november 2022
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, podrobnosti TU

Sestra (vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:
17. marec 2022
5. máj 2022
13. október 2022

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Praktická sestra - asistent

Termín konania: 
17. marec 2022
5. máj 2022
13. október 2022

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Farmaceutický laborant

Termín konania:
16. marec 2022
4. máj 2022
12. október 2022

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Masér

Termín konania:
18. marec 2022
6. máj 2022
14. október 2022

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Zdravotnícky laborant

Termín konania: 11. október 2022

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

 

Skočiť na začiatok stránky