Termíny na rok 2021

Doplňujúca skúška lekár

Termín konania: 22. - 23. marec 2021
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Termín konania: 24. - 25. november 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta

Doplňujúca skúška zubný lekár

Termín konania: 22. - 23. marec 2021
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Termín konania: 24. - 25. november 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta

Doplňujúca skúška farmaceut

Termín konania: 25. november 2021
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Doplňujúca skúška psychológ

Termín konania: 6. december 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta

Doplňujúca skúška sestra
(vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)

Termín konania: 24. august 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Doplňujúca skúška sestra
(vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:
11. marec 2021
6. máj 2021
14. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Doplňujúca skúška zdravotnícky asistent

Termín konania: 
11. marec 2021 (zrušený)
22. apríl 2021 (náhradný)
6. máj 2021
14. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Doplňujúca skúška farmaceutický laborant

Termín konania:
10. marec 2021 (zrušený)
21. apríl 2021 (náhradný)
5. máj 2021
13. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Doplňujúca skúška masér

Termín konania:
12. marec 2021 (zrušený)
23. apríl 2021 (náhradný)
7. máj 2021
15. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Doplňujúca skúška nutričný terapeut
(vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)

Termín konania: 24. august 2021

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Doplňujúca skúška fyzioterapeut
(vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)

Termín konania: 24. august 2021

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Skočiť na začiatok stránky