Termíny na rok 2021

Lekár

Termín konania: 22. - 23. marec 2021
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Termín konania: 24. - 25. november 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Zubný lekár

Termín konania: 22. - 23. marec 2021
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Termín konania: 24. - 25. november 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Farmaceut

Termín konania: 25. november 2021
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, podrobnosti TU

Psychológ
Termín konania: 6. december 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Sestra (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)

Termín konania: 24. august 2021
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, podrobnosti TU

Sestra (vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:
11. marec 2021
6. máj 2021
14. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava, podrobnosti TU

Zdravotnícky asistent

Termín konania: 
11. marec 2021 náhradný termín: 22. apríl 2021
6. máj 2021
14. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava, podrobnosti TU

Farmaceutický laborant

Termín konania:
10. marec 2021 náhradný termín: 21. apríl 2021
5. máj 2021
13. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava, podrobnosti TU

Masér

Termín konania:
12. marec 2021 náhradný termín: 23. apríl 2021
7. máj 2021
15. október 2021

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava, podrobnosti TU

Nutričný terapeut (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)

Termín konania: 24. august 2021

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, podrobnosti TU

Fyzioterapeut (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)

Termín konania: 24. august 2021

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, podrobnosti TU
Skočiť na začiatok stránky