Termíny na rok 2020

Oznamujeme termíny konania doplňujúcej skúšky na rok 2019 pre tieto povolania:

Lekár

V záujme predchádzania vzniku a šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19) je v čase od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušená prezenčná výučba a v uvedenom období sú zrušené aj všetky hromadné akcie v priestoroch JLF UK, vrátane štátnych skúšok. Z uvedeného dôvodu sa ruší aj doplňujúca skúška, ktorá bola plánovaná na 19.3.2020. Nový termín je predbežne stanovený na druhú polovicu apríla. Presný termíne konania doplňujúcej skúšky bude uchádzačom včas oznámený a tiež bude informácia zverejnená na webovej stránke fakulty. 

Termín konania: 19. marec 2020 - zrušený
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
V dňoch 27. - 31. januára 2020 sa bude realizovať prípravný kurz k dopňujúcim skúškam. 

Termín konania: naplánovaný na 15. - 16. októbra 2020
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Zubný lekár

V záujme predchádzania vzniku a šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19) je v čase od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušená prezenčná výučba a v uvedenom období sú zrušené aj všetky hromadné akcie v priestoroch JLF UK, vrátane štátnych skúšok. Z uvedeného dôvodu sa ruší aj doplňujúca skúška, ktorá bola plánovaná na 19.3.2020. Nový termín je predbežne stanovený na druhú polovicu apríla. Presný termíne konania doplňujúcej skúšky bude uchádzačom včas oznámený a tiež bude informácia zverejnená na webovej stránke fakulty. 

Termín konania: 19. marec 2020 - zrušený
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
V dňoch 27. - 31. januára 2020 sa bude realizovať prípravný kurz k dopňujúcim skúškam. 

Termín konania: naplánovaný na 15. - 16. októbra 2020
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Farmaceut

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, sa ruší jesenný termín doplňujúcej skúšky pre výkon zdravotníckeho povolania farmaceut na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Termín konania: jesenný termín - zrušený
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Sestra

Termín konania: 
Miesto konania: 

Sestra (vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Praktická sestra (zdravotnícky asistent)

Termín konania: 

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Farmaceutický laborant

Termín konania:

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Masér

Termín konania:

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Zubný asistent

Termín konania: 17. december 2019

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, Bratislava

Fyzioterapeut

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, sa ruší termín doplňujúcej skúšky pre výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá sa mala uskutočniť 3. júna 2020. Doplňujúca skúška sa plánuje realizovať v poslednom augustovom týždni za predpokladu, že mimoriadne opatrenia vlády SR budú zrušené. Presný termín bude oznámený s dostatočným časovým predstihom.

Termín konania: 3. jún 2020 - zrušený

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Presné dátumy termínov doplňujúcej skúšky budú zverejnené 60 dní pred konaním skúšky v zmysle § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Termíny pre ostatné zdravotnícke povolania budú zverejňované priebežne počas roka.
Skočiť na začiatok stránky