Témy prevencie a zdravia neobídu ani múzeum

  • Dátum: 02.11.2015
     Téma antikoncepcie, gynekológie, partnerských vzťahov podaná mladým ľuďom formou besied je tiež jednou z aktivít Múzea špeciálneho školstva v Levoči, prostredníctvom ktorej sa spolu s OZ Mladí ľudia a život snaží zvýšiť zodpovednosť za svoje zdravie u žiakov druhého stupňa základných i stredných škôl.
     Na besedách odznejú informácie o menštruačnom cykle, prvom pohlavnom styku, gynekologických prehliadkach, ale napríklad i o druhoch a spôsoboch použitia antikoncepcie. Pozornosť bude venovaná aj dôležitosti vyšetrenia prsníkov a rakovine krčka maternice.
     Múzeum tieto odborné bloky organizuje každoročne, pričom dobrovoľníkov z radov študentov zabezpečuje práve občianske združenie Mladí ľudia a život. Tí prostredníctvom neformálneho vzdelávania každoročne vyškolia i novú skupinu PEER aktivistov, ktorí svojim rovesníkom prostredníctvom besied poskytujú základné poradenstvo v oblasti urológie, gynekológie, antikoncepcie, partnerských vzťahoch, duševného zdravia a prvej pomoci.
     Cieľom besied je o téme nielen diskutovať, ale predovšetkým poukázať na postavenie ženy v intímnom vzťahu, informovať o výhodách a nevýhodách užívania antikoncepcie a pôsobiť preventívne.
     Besedy zamerané na problematiku gynekológie a antikoncepcie organizuje Múzeum špeciálneho školstva v Levoči od 9. do 20. novembra 2015. Vedené budú v 45 minútových blokoch a je potrebné sa vopred objednať telefonicky, na čísle 0918 625 285, alebo e-mailom na mss.levoca@levonet.sk. Kontakty nájdete na webovej stránke múzea www.msslevoca.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku