Technická univerzita v Košiciach bude spolupracovať s univerzitou v americkom Stanforde

03.04.2009

     Podpísanie Memoranda o porozumení medzi Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Standfordskou univerzitou bolo výsledkom pracovnej návštevy delegácie vedenej podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom 2. apríla 2009 v Silicon Valley v Kalifornii.
    
School of Education je jedno z najvýznamnejších stredísk Stanfordskej univerzity, ktoré sa zaoberá problematikou využívania najnovších vzdelávacích technológií. Dokument za prítomnosti ministra školstva SR J. Mikolaja podpísal rektor TUKE prof. Anton Čižmár a zástupca Stanfordskej univerzity Dr. Paul Kim. V rámci Memoranda chcú obe strany zrealizovať spoločné výskumné projekty, organizovať vzájomné prednášky a konferencie, vymieňať si informácie a vzdelávacie materiály, ako aj prerokovať ďalšie formy akademickej spolupráce. Stanfordská univerzita prejavila záujem o spoluprácu s TUKE v oblastiach tzv. mobilných vzdelávacích systémov, budovania knižníc vzdelávacích objektov, ale aj v oblasti vývoja nových efektívnych riešení tzv. Peer-to-Peer sietí.
     Predstavitelia Stanfordskej univerzity ponúkli MŠ SR aj spoluprácu pri využívaní ich expertíznych kapacít pri reforme vzdelávacieho systému v SR. Možnosti partnerstva vidia  pri riešení projektov modernizácie vzdelávania v ZŠ a SŠ, pri aktivitách zameraných na vývoj digitálneho kurikula štátneho vzdelávacieho programu, ako aj pri využívaní najnovších mobilných vzdelávacích technológií a metodológií.
Fotogaléria

Stanford, USA 2. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku