Talentovaní fyzici priniesli ďalšie cenné medaily

Piaty ročník Európskej fyzikálnej olympiády pozná svojich víťazov. Zúčastnilo sa ho päť našich najúspešnejších riešiteľov - Jozef Csipes, Pavol Šimkovič, Štefan Slavkovský, Pavol Pivko a Adam Džavoronok. Vďaka ním Slovensko získalo tri medaile.

logo IUVENTA

Organizátorom dištančného priebehu EuPhO 2021 bolo tento rok Estónsko. Olympiády sa zúčastnilo 219 žiakov z 30 krajín Európy a 16 krajín mimo Európy. Podujatie sa konalo 19. – 26. júna 2021 a organizačne ho zabezpečovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Slovenské družstvo súťažilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Súťažné úlohy pozostávali z teoretickej a experimentálnej časti. Nielen vďaka talentu a šikovnosti našich reprezentantov, ale i vďaka precíznej odbornej príprave pod vedením RNDr. Ľubomíra Muchu a RNDr. Tomáša Lučivjanského, PhD., si Slovensko odnieslo 3 medaile. Pavol Pivko získal striebornú medailu, Jozef Csipes a Štefan Slavkovský získali bronzové medaily. Pavol Šimkovič sa umiestnil tesne pod hranicou pre čestné uznanie a najmladší člen družstva, Adam Džavoronok, získal cenné skúsenosti.

Naše veľké poďakovanie a gratulácie patria členom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády, vedúcim odbornej prípravy RNDr. Ľubomírovi Muchovi a RNDr. Tomášovi Lučivjanskému, PhD. a v neposlednom rade našim mladým fyzikom, ktorým zároveň držíme prsty v nadchádzajúcej Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (19. a 21. 7. 2021).


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky