Takmer 30 000 ľudí zavítalo počas tohtoročnej letnej sezóny na Mičurin

  • Dátum: 05.09.2017
     Letná sezóna na kúpalisku Mičurin sa skončila. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako prevádzkovateľ kúpaliska oznamuje verejnosti, že od stredy 6. septembra 2017 sa brány kúpaliska Ekoiuventa zatvárajú. Svieže nočné teploty už totiž príliš ochladzujú vodu a nedostatočne vysoké denné teploty preto znemožňujú kúpanie. Kúpalisko počas tejto letnej sezóny navštívilo 29 000 návštevníkov, pričom bazén bol pre zlé počasie zatvorený počas celej letnej sezóny len trikrát.
     „Chceme sa všetkým poďakovať za priazeň, vysokú návštevnosť a pozitívne ohlasy. Veľmi si ich vážime, a preto sa budeme aj naďalej snažiť  vylepšovať podmienky pre relax a oddych na kúpalisku s najkrajším výhľadom v Bratislave. Už teraz sa tešíme na ďalšiu sezónu,“poďakoval sa návštevníkom Štefan Verchovodko, riaditeľ odboru vnútornej správy na MŠVVaŠ SR, ktorý mal na starosti prevádzku kúpaliska.
     Revitalizovaný bazén bol k dispozícii pre verejnosť každý deň v závislosti od počasia od 4. júla 2017. Počas leta navštívilo kúpalisko Mičurin približne 29 000 návštevníkov a bolo vo veľkej obľube najmä v horúcich letných dňoch. Areál kúpaliska však Bratislavčania nevyužívali len na kúpanie. Pre návštevníkov bol totiž k dispozícii aj detský kútik s ihriskom, knižnica či bufet s občerstvením. V amfiteátri pri kúpalisku bolo v prevádzke aj letné kino, ktoré si našlo svojich priaznivcov.
     Zámerom ministerstva školstva bolo totiž nielen sprístupnenie bazénu pre verejnosť, ale aj plnohodnotné využitie celého areálu. Rezort školstva preto v tejto súvislosti aj naďalej rokuje s občianskym združením Hrad - Slavín, ale aj centrami voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o využití areálu predovšetkým na mimoškolskú vzdelávaciu činnosť mládeže aj v budúcnosti. Ešte tento rok preto prejde revitalizáciou aj samotný interiér budovy Ekoiuventy (Dom pionierov), ktorý sa bude môcť využívať na mimoškolské vzdelávacie aktivity aj mimo letnej sezóny a priamo počas školského roka.
     K prerušeniu prevádzky bazéna došlo v roku 2015 z dôvodu jeho nevyhovujúceho technického stavu, ktorý nezodpovedal požiadavkám platnej legislatívy, ale ani normám na prevádzkovanie. Ministerstvo školstva, ktoré je správcom predmetnej nehnuteľnosti a zároveň prevádzkovateľom kúpaliska, sa preto rozhodlo v roku 2017 obnoviť jeho prevádzku rozsiahlou rekonštrukciou.
     Zrealizovala sa oprava vpustných a výpustných trysiek samotného bazéna, ako aj rozvodného potrubia. Zabezpečená bola tiež renovácia vonkajšieho plášťa bazéna, obnova vstupných rebríkov či oprava a údržba technologickej časti. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia či okolie amfiteátra v objekte. Upravená bola tiež zeleň areálu, betónový obklad chodníkov a dlažieb.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku