Tablety sa v školách osvedčili, chcú ich učitelia i žiaci

     Skúsenosti s výučbou pomocou tabletov a ďalších dotykových technológií boli hlavnou témou dnešnej konferencie Škola na dotyk live 2, ktorá sa konala v Poprade. Nadviazala na poznatky získané v pilotnom projekte, ktorý v minulom školskom roku realizovala nezisková organizácia Edulab. Išlo o doposiaľ najväčší projekt zameraný na výučbu pomocou tabletov, participovalo na ňom 100 pedagógov a do kontaktu s tabletmi prichádzalo pravidelne takmer 1 000 žiakov.
     „Výsledky projektu Škola na dotyk ukázali pozitívne skúsenosti, na ktoré by sme chceli nadviazať v celoštátnom meradle. Digitálne prostredie sa stáva realitou, na ktorú musia školy pružne reagovať a svojich žiakov a študentov naň čo najlepšie pripraviť,“ zdôraznil minister školstva SR Peter Pellegrini. Podľa neho sa ukazuje, že tablety sú veľmi vítaným doplnkom na vzdelávanie a umožňujú študentom bez ohľadu na sociálne zázemie získavať digitálne zručnosti, ktoré sú dnes už v živote nevyhnutné.
     V súčasnosti je na školách distribuovaných 20 000 tabletov a ďalšia digitálna technika, ambíciou rezortu školstva je zabezpečiť túto technológiu pre študentov všetkých škôl. Pokiaľ sa projekt osvedčí a bude dopyt zo strany učiteľov a žiakov, štát bude chcieť financovať jeho rozšírenie zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
     „Bol som veľmi prekvapený, ako sa týchto technológií zhostili učitelia, vedia ovládať manažment triedy, čo im umožňuje prepájať tablety s interaktívnou tabuľou, vedia individuálne kontrolovať žiakov, to sú úžasné veci, čo sa dnes dajú v školách robiť,“ konštatoval Pellegrini. Výsledky nezávislej hodnotiacej štúdie pritom potvrdzujú, že až 100 zo 103 žiakov by si želalo trvalo sa učiť pomocou tabletov a až 98 zo 103 žiakov by tablety chcelo na všetkých predmetoch.
     „S výnimkou matematiky, vo všetkých kategóriách mierne stúpla úroveň vlastného vnímania školskej úspešnosti zo strany žiakov. Najvýznamnejšie to bolo pri všeobecných schopnostiach a čítaní,“ konštatoval autor štúdie psychológ Radomír Masaryk. Podľa neho nehrozí, že deti pri používaní tabletov v školách stratia záujem o reálny svet, čítanie kníh či hranie sa vonku a komunikáciu s priateľmi. Potom, čo sa tablety začlenia do vyučovacieho procesu, stanú sa pracovným nástrojom a deti podľa neho o nich nebudú mať až taký záujem vo voľnom čase. „Keď tak veľa pracujú na digitálnych technológiách, tak prídu domov a nemajú až takú túžbu, aby sa s nimi ešte aj hrali. Tablety sa tak presúvajú z pozície niečoho lákavého do pozície niečoho, čo je spojené s prácou, školou a učením,“ objasnil Masaryk.
     Tablety sa podľa riaditeľa Edulab, n. o. Jána Machaja dajú využiť pri každom vyučovacom procese. Mali dokonca prípad, keď sa táto pomôcka použila aj pri telesnej výchove. „Žiaci sa napríklad filmovali, ako bežia, merali si rýchlosť a potom na hodine fyziky podľa tých údajov rátali tú rýchlosť. Prepojili tak dva predmety. Je to však o učiteľovi, aké využitie toho tabletu nájde,“ zdôraznil Machaj. Podľa výskumu, ktorý sa realizoval v minulom školskom roku sa zistilo, že tablety majú jednoznačne pozitívny vplyv na žiakov, hlavne na ich motiváciu kreativitu, zodpovednosť ale aj rozvoj spôsobilostí pri práci s technológiami. Učitelia ocenili aj možnosť práce individuálnym tempom.

Zdroj: TASR, foto: Edulab
Skočiť na začiatok stránky