T. Drucker: Záleží mi na tom, aby veci, ktoré fungujú pokračovali

Zmena vzdelávania detí a žiakov na základných školách, skvalitnenie stredného odborného vzdelávania, zabránenie odlivu mozgov či zlepšenie inklúzie a desegregácie – to sú hlavné priority ministra školstva Tomáša Druckera, ktorým sa chce po svojom nástupe venovať. Rovnako poukázal na potrebu riešenia generačnej chudoby, ktorá je podľa neho v kritickom stave.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora

Medzi dôležité témy, ktorým sa chce novovymenovaný minister venovať patrí zmena vzdelávania detí a žiakov na základných školách – kurikulárna reforma.

„Neprichádzam na rezort s ďalšou reformou. Som manažér a naozaj mi záleží na tom, aby veci, ktoré fungujú pokračovali a našou úlohou bude, aby sme správne implementovali kurikulárnu reformu,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker. Zároveň je podľa neho dôležitá pomoc a podpora učiteľom zvládnuť zmenu vedomostného vzdelávania na získavanie vedomostí aj zručností.

Minister vidí skupinu problémov v strednom odbornom vzdelávaní. Za cieľ si dáva predovšetkým skvalitniť odborné vzdelávanie, aby na pracovnom trhu bol dostatok absolventov aj do praxe. Ďalšou úlohou je podľa neho zvýšiť kvalitu budúcich uchádzačov o vysokoškolské vzdelanie.

„Som zástanca výsledkovo orientovaného riadenia a to znamená, že chceme, aby naše vysoké školy boli viac orientované na výsledky a kvalitu,“ vysvetľuje Drucker. Ocenil zavedenie projektu s výkonnostnými zmluvami a dodal, že ak naozaj chceme, aby si študenti vyberali slovenské vysoké školy a neodchádzali do zahraničia, musia sa vysoké školy skvalitniť. Potrebné je tiež zamerať sa na vedu a výskum, ktoré by mali mať svoje miesto a boli orientované na výsledky a kvalitu.

V neposlednom rade za dôležitú tému minister považuje  otázku inklúzie a desegregácie. „Som presvedčený, že je povinnosťou štátu pomôcť každému dieťaťu pri vzdelávaní, aby mohli v dospelosti viesť kvalitný a plnohodnotný život,“ dopĺňa minister.

Za veľký problém Slovenska tiež považuje výsledok udržiavania generačnej chudoby v mnohých rómskych aj nerómskych komunitách. „Máme tu vylúčené mnohé skupiny detí, ktorým sa nedostáva predpoklad základného budúceho a kvalitného života, pretože nezvládajú základnú školskú dochádzku.“  Túto tému preto považuje za jednu zo svojich priorít.

Na záver minister doplnil, že je jeho úlohou aj zmysluplne a účelne vyčerpať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, z Európskych štrukturálnych fondov.

Bývalý minister Daniel Bútora ocenil profesionálne preberanie rezortu. „Jedným z mojich kľúčových odkazov bolo, aby sme  rezorte mali skutočný demokratický a participatívny dialóg. Je tu veľmi veľa veľkých cieľov a spôsobu ako ich dosahovať a pokladám za veľmi dobré, že aj ciele ministra, sú v mnohom veľmi podobné tým, o ktorých sme sa aj my rozprávali,“ povedal Daniel Bútora.

Novým štátnym tajomníkom pre vedu, výskum a vysoké školstvo sa stal Róbert Zsembera, ktorý sa dlhé roky venuje manažmentu vysokého školstva. Štátnym tajomníkom pre šport sa stal Ján Krišanda.

Link na video nájdete TU.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky