Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

  • Dátum: 14.09.2015
     Financovanie vzdelávania dospelých, výber vzdelávacích programov či kvalita vzdelávania vo Francúzsku – aj toto budú hlavné témy blížiacej sa medzinárodnej konferencie „Systém poradenstva a vzdelávania dospelých vo Francúzsku – výmena skúseností medzi Slovenskom a Francúzskom“. Podujatie, ktoré organizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), sa uskutoční 16. a 17. septembra v Bratislave.
     Francúzsko patrí medzi popredné európske krajiny v oblasti vzdelávania dospelých. Slovenskí odborníci sa budú môcť od francúzskych kolegov počas konferencie inšpirovať a získať nový náhľad na tvorbu systému vzdelávania dospelých a v poradenstve.
     Diskutovanými témami konferencie bude predstavenie vzdelávania dospelých na Slovensku, vzdelávanie dospelých vo Francúzsku z pohľadu financovania, výberu vzdelávacích programov, obsahu vzdelávania, kvalita vzdelávania a kvalita vzdelávacích inštitúcií. Na konferencii sa odborníci budú venovať aj téme uznávania výsledkov vzdelávania dospelých vo Francúzsku a poradenstva v tejto oblasti. Súčasťou konferencie budú aj workshopy.
     Medzinárodná konferencia sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU). Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke projektu www.cvanu.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku