Navigácia

Systém vysokého školstva v SR - súčasť dodatku k diplomu

     Podľa § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysoké školy vydávajú dodatok k diplomu absolventom vysokoškolského štúdia, ktorí podľa § 109 ods. 1 začali svoje štúdium od akademického roku 2005/2006.
     Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia aj informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo.
     Ministerstvo zverejňuje informáciu v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku pre potreby dvojjazyčnej úpravy predmetného dokladu o absolvovaní štúdia.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky