Systém výskumu a vývoja v EÚ a v SR

Schéma systému výskumu a vývoja v kontexte EÚ a podpory výskumu a vývoja v SR prehľadným spôsobom zachytáva jednotlivé organizácie, iniciatívy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja na úrovni tvorby politík a ich implementácie. Schéma vychádza zo schválenej Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK.

Súbory na stiahnutie

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku