Sýria

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
(Praha, 28. 11. 1966)
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku