ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

      Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný – rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler. Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.
     V diskusii sa zhodli, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám a učiteľky, ak ho majú úspešne aplikovať do praxe, potrebujú sériu školení. „Schválený model ŠVP je kvalitatívny pokrok a je výrazne lepší ako model používaný v súčasnosti. My však chceme o tomto presvedčiť aj našich učiteľov a bola by som nerada, keby sa pod tlakom času a stresu minul účinkom,“ vysvetlila V. Kalmárová.
     V školskom roku 2015/2016 teda bude nový ŠVP pre materské školy fungovať v pilotnom režime na vybraných školách. Tie, ktoré budú mať záujem ísť „po novom“ sa budú môcť aj samé prihlásiť. Následne sa ukáže, ako sú v jeho implementovaní úspešné a kde sú ešte prípadné nedostatky. „Považujem to za správny krok. ŠVP sa bude dariť len vtedy, ak sa s ním vnútorne stotožnia všetky učiteľky a to je možné len, ak mu budú plne rozumieť,“ povedal šéf rezortu Draxler. Nový ŠVP podľa jeho slov zachováva princíp získavania vedomostí prostredníctvom hry, aj voľného členenia času do blokových aktivít podľa uváženia učiteliek. Dodal, že vychádza aj v ústrety požiadavke ŠPÚ, aby sa pripravil komplexný systém vyhodnocovania dopadov nového ŠVP.
     Nový ŠVP posilňuje niektoré oblasti aktivít v škôlke, napríklad rozvíjanie logického myslenia či textovej gramotnosti na základe kontaktu s čítaným textom. "Takýmto spôsobom budeme dieťa viesť k štruktúrovanejšiemu mysleniu," uviedol Draxler.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky