Svoje misie vo vede a výskume má Európa jasne definované. Naši experti hovorili prvýkrát spoločne o národných krokoch

Dve desiatky národných expertov ako zástupcovia organizácii verejnej správy premiérovo spoločne diskutovali o dôležitej téme takzvaných misií EÚ. Prvý neformálny okrúhly stôl hostilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Experti hovorili prvýkrát spoločne o národných krokoch

Úvodného okrúhleho stola  k misiám EÚ (13. 4. 2023), ktoré sú súčasťou programu Horizont Európa sa zúčastnilo viac ako 20 národných expertov z rôznych inštitúcií verejného sektora - Úradu vlády SR, ministerstiev, rezortných organizácií, výskumného sektora a samospráv.

„Téma misií EÚ je prierezová a vyžaduje si výmenu informácií a spoluprácu všetkých rezortov. S takýmito stretnutiami na pravidelnej báze budeme pokračovať i naďalej. CVTI SR má v misiách špeciálne postavenie, nakoľko sme koordinátorom NCP pre program Horizont Európa, v rámci ktorého boli misie primárne predstavené. Navyše v rámci nášho zapojenia sa do projektu TRAMI (Transnational cooperation on the missions approach), spolupracujeme s ostatnými európskymi partnermi pri koordinácii misií a napĺňaní ich cieľov,“ približuje Anna Krivjanská, ktorá koordinuje medzinárodné aktivity CVTI SR.

V rámci programu Horizont Európa je definovaných päť výskumno-inovačných misií EÚ. Konkrétne sa venujú téme rakoviny; dohode o pôde pre Európu; klimaticky neutrálnym a inteligentným mestám. Zahŕňajú aj oblasť oceánov, morí a vôd. Hovoria aj o adaptácii na zmenu klímy

„Uchopiť problematiku EÚ misií je mimoriadne dôležité práve na národnej úrovni, v rámci národných stratégií, plánov, grantových schém, a dokonca aj mimo programu Horizont Európa. V porovnaní s iným krajinami, na Slovensku chýba nejaká platforma, ktorá by sa misiám  EÚ venovala. Rozhodli sme sa teda pre úvodný krok, a to zvolať okrúhly stôl k problematike misií a spoločne prediskutovať začlenenie problematiky misií EÚ do národných schém.“

Podujatie otvorili Róbert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR a Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR, ktorý podujatie hostil.

Zástupkyne odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR postupne v rámci svojich odborných prezentácií priblížili problematiku misií a ich dôležitosť v európskom priestore. Následne účastníci diskutovali o návrhu ďalších krokov na národnej úrovni.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky