Sviatok slovenského vesmírneho segmentu

V dňoch 22. a 23. novembra sa v Paríži uskutočnilo Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) za účasti ministrov členských a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov pozorovateľov. Slovensko sa na tomto zasadnutí zúčastnilo po prvýkrát ako pridružený člen. Okrem voľby predsedu Rady ESA na ministerskej úrovni sa tak mohlo po prvýkrát podieľať aj na schvaľovaní programov a misií a rozpočtu agentúry.

Fotografia ministrov

Slovenská republika je od 13. októbra 2022 pridruženým členom ESA a podieľa sa tak na kľúčových udalostiach v rozhodovaní agentúry. Cieľom ministerskej Rady ESA bolo určenie ďalšieho smerovania agentúry a schválenie finančných prostriedkov na prebiehajúce a budúce programy a misie ESA v rámci trojročného rozpočtového obdobia agentúry v rokoch 2023 - 2025.  Ministri, ako najvyšší zástupcovia členských štátov, udelili počas tohto stretnutia agentúre ESA a jej generálnemu riaditeľovi mandát na stanovenie priorít agentúry za účelom reakcie na globálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelí Európa, prostredníctvom cielených vesmírnych opatrení a riešení. „Členstvo Slovenska v ESA je veľmi dôležité. Nesmieme v oblasti vesmírneho výskumu a vývoja vesmírnych technológií zaostať. Jednoducho je to segment s najväčšou perspektívou a najvyššou pridanou hodnotou. Susedné krajiny už majú skúsenosti a evidenciu o tom, aký pozitívny vplyv má vesmírny sektor na ich hospodárstvo vďaka zapojeniu technologických firiem, generovaniu inovatívnych startupov a prepojeniu výskumníkov s biznisom. Keby sme túto oblasť zanedbali, tak by naozaj hrozilo, že zostaneme na úrovni montážnej haly,“ uviedol vedúci slovenskej delegácie na zasadnutí, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Okrem schválenia programov a rozpočtu agentúry sa počas zasadnutia prijalo napr. aj Uznesenie ESA k akcelerácii využívania vesmíru v Európe s úmyslom využiť príležitosti, ktoré vesmírny sektor, vesmírne technológie, dáta a služby ponúkajú a podporiť komercializáciu vesmírnych aktivít s cieľom dosiahnuť pozitívne sociálno-ekonomické vplyvy a ďalšie výhody pre spoločnosť a občanov Európy.

„Vesmírny sektor nie je len o teórii a výskume, bez vesmírnych technológií si každodenný život už nevieme predstaviť. Jednoducho komunikačné satelity, satelitná navigácia a diaľkový prieskum Zeme,   sú nevyhnutnou súčasťou dnešného fungovania na Zemi, napríklad v poľnohospodárstve, doprave, bankovníctve, ako aj pri riešení krízových situácií“ vyzdvihol Horecký.

Členské štáty si zároveň mohli vybrať oblasti, ktorým sa budú v najbližších rokoch venovať. Slovenská republika sa prihlásila k účasti na týchto voliteľných programoch ESA: Program pozorovania Zeme, Program všeobecnej technickej podpory, Program pre vesmírnu bezpečnosť a program komercializácie s úmyslom založenia ESA Business Incubation Centre na Slovensku. Minimálny ročný finančný príspevok Slovenskej republiky do ESA  od roku 2023  bude 4,5 mil. eur. Už aj v minulosti sa 80% z príspevku vrátilo späť do Slovenskej republiky formou rôznych kontraktov pre výlučne slovenské subjekty. Zhruba 40 firiem je dnes na Slovensku zapojených do vesmírneho programu a dúfam, že toto číslo bude narastať. Zo skúseností plnohodnotných členských štátov vidíme, že v krajinách s vyspelým vesmírnym priemyslom môže byť návratnosť týchto investícií až päťnásobná. Pričom ak by sme započítali aj mimoekonomické parametre ako je rozvoj vedy, výskumu, osveta v tejto oblasti a celospoločenský posun smerom k týmto technológiám a týmto oblastiam priemyslu, tak vie byť táto návratnosť aj vyššia,“ vysvetlil šéf rezortu školstva.

Minister Horecký vyzdvihol aj našu doterajšiu spoluprácu s ESA, poukázal na tradíciu vesmírneho výskumu na Slovensku a potenciál nášho ďalšieho smerovania. Zároveň vyjadril potrebu solidarity a spolupráce rôznorodých vesmírnych aktérov v snahe dosahovania spoločných ambícií.

Oblasť vesmírnych aktivít na Slovensku zastrešuje Slovenská vesmírna kancelária, ktorá bola zriadená dňa 1. januára 2021 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pozostáva z dvoch zložiek:

  • MŠVVaŠ SR zastrešuje medzirezortnú koordináciu a medzinárodnú spoluprácu,
  • SARIO v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR zastrešuje priemyselnú oblasť.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky