Svetový deň ľavákov

Američan Dean R. Campbell v roku 1975 založil prvý syndikát ľavákov a o rok neskôr sa 13. august stanovil ako Svetový deň ľavákov. V súčasnej populácii je približne 10 % - 15% ľavákov.

„Ľaváctvo je danosť. Rodičia by mali dieťaťu dovoliť, aby si samo vybralo, ktorou rukou bude písať a kresliť“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová, povolaním špeciálna pedagogička. 

V súčasnosti poznáme množstvo odporúčaní, ktoré môžu žiakom ľavákom pomôcť pri vzdelávaní sa. Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní odporúča žiaka ľaváka posadiť na ľavú polovicu lavice, aby svojho suseda mal po svojej pravej ruke a mali dostatok priestoru. „Nemalo by sa stať, že dieťa len z dôvodov svojej ľavorukosti bude sedieť v lavici samé.“ Asociácia ďalej uvádza, že špeciálni pedagógovia v spolupráci s pedagógmi materských škôl a s učiteľmi elementaristami sa už v materskej škole môžu zamerať  na uvoľnenie nielen prstov, zápästia, ale predovšetkým na uvoľnenie celej hornej končatiny a upevnenie hygienických návykov dôležitých pre správne písanie.

Aj pre rodičov ľavákov uvádza asociácia opatrenia, návody, ktoré im môžu pomôcť pri učení. „Pre ľavákov treba voliť zošity, ktoré majú predpísané vzory i na konci riadka, pretože si zakrývajú rukou práve napísané slovo, vzor. Aby dieťa videlo, čo píše, treba ho naučiť držať pero o kúsok vyššie, ako je zvyčajné u pravákov.“
 

Špeciálni pedagógovia zároveň odporúčajú rodičom vhodné pomôcky na písanie a kreslenie - hrubé trojhranné pastelky, pero pre ľavákov, ktoré je špeciálne zahnuté, má vytvrdený hrot a nerozmazávajú písmo, ale aj násadky na ceruzky, či ceruzky s priehlbinkami pre ľavákov.

„Ak si nie ste istí, či máte doma ľaváka, skúste si odsledovať, ktorú ruku dieťa preferuje. Najlepšie sa to ukáže pri bežných činnostiach, napr. ktorou rukou berie do rúk hrnček, kocky zo stavebnice, ktorou rukou hádže loptu, otvára dvere, hladká zvieratká, češe sa, podáva ruku, drží hrebeň, ako uchopí metličku, keď chce zametať, ktorú ruku strká do rukáva pri obliekaní až ako druhú,“ uvádza špeciálna pedagogička Kvetoslava Mojtová z Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní. Rešpektovanie individuálnych potrieb každého žiaka je princípom inkluzívneho vzdelávania, ktoré rezort školstva definuje v návrhu školského zákona.

Všetkým ľavákom želáme úspešný Svetový deň ľavákov.

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky