Svetové unikáty slovenských astronómov vďaka eurofondom

  • Dátum: 06.03.2015
     Observatórium na Lomnickom štíte sa vďaka unikátnym prístrojom zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Naše výskumy zaujali dokonca aj Američanov, ktorí prejavili záujem o spoluprácu. Žiadaným sa vo svete astronómie stal Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý má vďaka eurofondom špičkové vybavenie.
     Tri dopytovo-orientované projekty implementoval v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného programu Výskum a vývoj cez Agentúru Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy (ASFEU). Na projekty získal z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolu viac ako 6,8 milióna eur.
     Dnes sú na dennom poriadku správy o hrozbe asteroidov alebo blízkosti meteoritov v slnečnom žiarení. A práve toto sú oblasti, na ktoré sú tri europrojekty zamerané. V rámci Centra kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia má dnes Slovensko jeden z dvoch Koronálnych multi-kanálových polarimetrov na svete, ktorý umožňuje priame merania rýchlostných a magnetických polí v slnečnej koróne. Vďaka najväčšiemu ďalekohľadu na Slovensku a najväčšiemu prístroju na blízko zemské objekty v Európe (priemer hlavného zrkadla 130 cm) sa radíme k astronomickej špičke. Dopady väčších telies do atmosféry alebo až na zemský povrch skúmajú vedci unikátnou bolidovou kamerou v rámci Európskej bolidovej siete.
     V rámci projektu Obnova a budovanie technickej infraštruktúry má ústav „spárovanú“ unikátnu kombináciu prístrojov na svete, s ktorou sa dajú veľmi dobre monitorovať erupcie a výrony koronálnej hmoty smerom k nám.
     Slovensko sa v týchto dňoch oficiálne stalo členom Európskej vesmírnej agentúry. Pre krajinu je to prestíž, ktorá prinesie množstvo príležitostí a integruje nás aj do medzinárodných projektov. „Geografi sa potešili, samozrejme aj poľnohospodári a mnoho ďalších odvetví, kde by sa zdalo, že nesúvisia s kozmickým výskumom. Potešili sa aj astronómovia, pretože sa nám bude ľahšie získavať pozorovací čas na družiciach ESA, ktoré pozerajú nie smerom na Zem, ale ktoré pozerajú smerom do vesmíru. To znamená, budeme mať ďaleko lepší prístup k špičkovým kozmickým dátam, ktoré sa zo Zeme nedajú získať,“ povedal  Aleš Kučera, riaditeľ  Astronomického ústavu SAV.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku