Navigácia

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Švajčiarsky finančný mechanizmus vytvára nové možnosti finančnej podpory pre 10 nových členských krajín EÚ vo forme nenávratných grantov. Finančný príspevok predstavuje kompenzáciu za výhody, ktoré získa Švajčiarsko prístupom na trh rozšírenej Európskej únie. Švajčiarsko sa zaväzuje poskytnúť na obdobie piatich rokov finančné zdroje vo výške 1 miliardy švajčiarskych frankov, čo je približne 616 mil. EUR. Pre Slovenskú republiku je alokovaný objem finančných prostriedkov vo výške 66 866 000 švajčiarskych frankov, teda približne 41 mil. EUR. Hlavným cieľom podporovaných aktivít je znižovanie ekonomických a sociálnych disparít v rámci územia EÚ a zabezpečenie zásady trvalo udržateľného rozvoja v oblastiach ako bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem, životné prostredie a infraštruktúra či ľudský a sociálny rozvoj.

http://www.sfm.gov.sk

Skočiť na začiatok stránky