Navigácia

Švajčiarsko nie je v roku 2015 programovou krajinou pre Erasmus+

     Švajčiarsko nie je programovou krajinou pre výzvu programu Erasmus+ na rok 2015. Švajčiarska vláda schválila rozpočet v snahe zachovať aspoň niektoré aktivity v oblasti mobility a navrhla prechodné riešenie pre program Erasmus+ na roky 2015 a 2016.
     Švajčiarske organizácie, ktoré predkladali projekty Švajčiarskej národnej agentúre a budú prijímateľmi grantov, príjmu finančnú podporu od švajčiarskej vlády, nie zo zdrojov Európskej únie. Podpora sa bude poskytovať vo švajčiarskych frankoch.
     Pravidlá dotovania sú takmer identické s pravidlami programu Erasmus+, ktorý v oblasti mládeže a športu zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Švajčiarsko nie je programovou krajinou od minulého roka, keď došlo k zlúčeniu všetkých vtedajších programov EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami) do spoločného programu Erasmus+.
     Projekty podporené počas prechodného riešenia Švajčiarska v roku 2015 nie sú oficiálnymi projektmi programu Erasmus+. „To znamená, že prijímatelia nie sú oprávnení vydávať účastníkom certifikát Youthpass. Taktiež nie je možné využívať  značku, názov ani logo programu Erasmus+ v súvislosti s projektmi a výsledky podporených projektov nebudú publikované cez štandardné informačné platformy programu Erasmus+,“ hovorí PR manažérka organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Veronika Rosputinská.
     Programovými krajinami pre výzvu programu Erasmus+ na rok 2015 sú všetky členské štáty EÚ plus Turecko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Macedónsko.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky