Navigácia
Skočiť na obsah

Súťažiť sa dá aj v online priestore. Druhý ročník súťaže Mladých elektronikov má víťazov

Súťaž Mladých elektronikov Skills Slovakia sa prvýkrát uskutočnila online. Svoje kompetencie, zručností a vedomosti z elektroniky si v nej počas online prenosu overilo celkom 41 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl.

logo ŠIOV

Súťažiaci absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok – konštrukciu audio spektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodla funkčnosť (50 bodov) a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku (20 bodov). Do hodnotenia sa započítali aj teoretické vedomosti, maximálnym počtom 30 bodov, ich obsah sa týkal aplikácie vedomostí z elektroniky a výpočtovej techniky. Výnimočným benefitom účastníkov zo súťaže sú zhotovené stavebnice, ktoré im zostávajú a získané nové poznatky a zručnosti z elektroniky. Výrobok fungoval podľa zadania 14 žiakom. V tomto netradičnom online priestore mali žiaci ďalej možnosť s hodnotiteľmi konzultovať nefunkčnosť výrobku a sfunkčniť ho.    

Najlepšie v súťaži dopadol Martin Gubík zo SPŠE z Košíc, ktorý obsadil prvé miesto. Druhé miesto patrí Martinovi Husárovi zo SPŠSaE v Nitre a tretie miesto získal Matúš Moravčík zo SPŠE Hálová v Bratislave.

Všetci žiaci však preukázali veľký záujem a snahu súťažiť aj v aktuálnej situácii a s ňou súvisiacich mimoriadnych podmienkach, ktoré priniesli zase nové situácie a aj možné komplikácie. Za to im patrí vďaka a obdiv.

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií - Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky