Súťaž žiakov Zlatá Klapka 2019 pozná svojich víťazov

22.03.2019
     Z rúk štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej si v priestoroch Divadla Aréna prevzali cenu ministerky školstva na vyhlásení súťaže v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2019 autori Karina Kaľátová, Valér Futej, Laura Polovková za príspevok s názvom „Fotografický príbeh, alebo - jednoducho -  Mária Mokrišová“. Ocenení študenti navštevujú stredné odborné školy zamerané na filmovú a televíznu tvorbu.
     Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov sa uskutočnil 20. 3. 2019 v Divadle Aréna. Návrh na udelenie ocenenia vypracovala odborná porota, ktorej členmi sú  pedagógovia z vysokých škôl a odborníci z prostredia filmu a televízie. Víťazný príspevok Mária Mokrišová je publicistický príspevok o životnom osude 86-ročnej Márie Mokrišovej z obce Bogliarka na východnom Slovensku. Príspevok poukazuje na vtedajší spôsob života, hierarchiu hodnôt obyčajných ľudí a ich vnútornú vyrovnanosť.
      Ide o vysoko profesionálne spracovanie prejavu úcty k životu. O upriamenie našej pozornosti k hodnote a kráse starých ľudí. K tomu, aké veľké poznanie a cenné rady môžu byť ukryté v ich spomienkach. Divák má v tomto príbehu možnosť vidieť emocionálne silnú poklonu obyčajnému človeku.
     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným organizátorom je Základná umelecká škola Jána Albrechta v Bratislave. Je určená pre žiakov ZUŠ, CVČ, ZŠ a stredných škôl.
     Počas galavečera boli vyhlasované výsledky vo viacerých kategóriách, ako napr. spravodajstvo, publicistika, krátky hraný film, kamera a réžia. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 27 škôl a ďalších 13 individuálnych súťažiacich spolu s 103 súťažnými príspevkami. Okrem toho boli udelené aj špeciálne ceny – Cena Metodicko-pedagogického centra, Cena hotela Crowne Plaza, cena TV JOJ a cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku