Navigácia

Súťaž ZENIT preverí odborné technické zručnosti žiakov stredných škôl

Stredoškoláci z celého Slovenska si 18.-21. marca zmerajú sily v desiatich kategóriách celoslovenského kola súťaže ZENIT Skills Slovakia, ktoré sa koná na Spojenej škole, ulica Školská 7, Banská Bystrica.

logo ŠIOV

Svoje odborné vedomosti a zručnosti žiaci ukázali najskôr na školských kolách a tí najlepší postúpili na krajské kolá. Víťazi z ôsmich krajov, spolu deväťdesiatšesť žiakov z celého Slovenska sa stretne na celoštátnom kole Zenitu. Prvý deň sa ukážu v teoretických vedomostiach a  druhý budú súťažiť v praktických zručnostiach. V náročných súťažných zadaniach v kategóriách programovanie A, B, web grafik a web developer, elektronika A, B, a strojárstvo A, C - CNC, S - strojné a R - ručné obrábanie predstavia  mimoriadne nadanie, talent a výnimočnosť dosiahnutých teoretických a praktických vedomostí, ktoré pre svoje atraktívne zamerania sú dnes na trhu práce zamestnávateľmi nesmierne žiadané. Do školských kôl, ktoré predchádzali krajským kolám a celoštátnemu, sa v tomto školskom roku zapojilo 5 350 žiakov zo stredných odborných škôl a gymnázií.  

Odborné hodnotiace komisie budú aj v tomto jubilejnom štyridsiatom ročníku mať nesmierne dôležitú  úlohu zhodnotiť prácu žiakov a vybrať víťazov. V zameraniach web grafik a elektronika  sa súťaž zaradila do projektu Erasmus+  SkillsComp s cieľom rozvoja talentov a porovnávania úrovne odborných vedomostí a zručností s Českou republikou, Poľskom a Rumunskom.

Celoštátne kolo metodicky a odborne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Najlepší v kategóriách grafik, programovanie web developer a elektronik majú možnosť v budúcich ročníkoch postúpiť do výberového tímu európskej súťaže zručnosti mladých talentov EuroSkills 2025.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky