Súťaž Skill Slovakia bude online

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 29.01.2021

SKILLS SLOVAKIA „Ukáž čo vieš“ sa 12. marca 2021 vzhľadom na súčasnú situáciu uskutoční prvýkrát online.

logo ŠIOV

Svoje zručnosti a vedomosti podľa vzdelávacích štandardov štúdia v učebnom odbore kaderník a študijnom odbore kaderník, vizážista si v súťažnom online prenose preveria žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov z deviatich stredných škôl z celého Slovenska.

Z Trenčína sa zapojí SOŠ obchodu a služieb, Šaľu bude zastupovať SOŠ chovu koní a služieb,  z Topoľčian to bude SOŠ techniky a služieb. Zapojí sa aj SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica a SOŠ kaderníctva  a vizážistiky v Bratislave. Východné Slovensko bude prezentovať SOŠ služieb a priemyslu Trebišov a SOŠ obchodu a služieb Humenné.   Zo stredného  Slovenska sa zapoja Spojená škola Scota Viatora Ružomberok a SOŠ HS a obchodu Lučenec.

Odkaz na prihlásenie sa do súťaže https://forms.gle/CfdKnWYVW9Cd2w4W6 je k dispozícii do 26. februára 2021. Propozície  súťaže : vlasta.puchovska@siov.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku