Navigácia

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2016

     BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2016 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.   
     V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2016 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2017 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava, s označením súťaže NKS 2016.
     Prihlášku a štatút nájdete na stránke BIBIANY (www.bibiana.sk). Môžete si ju stiahnuť na tejto adrese: Prihláška NKS2016 alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt: E. Cíferská, tel.: 54 41 84 88, e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk. Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky