Navigácia

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2015

    
     BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.
     V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2015 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2016 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu:
     BIBIANA                                  
     Panská 41
     815 39 Bratislava

Obálku je potrebné označiť heslom súťaže NKS 2015.

     Podľa štatútu súťaže Čl. 4 časť 1: Knihy vydané v koprodukcii so zahraničnými partnerom možno prihlásiť do súťaže v prípade, ak sa na ich tvorbe podieľali aj autori zo Slovenskej republiky.
     Prihlášku a štatút nájdete na stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo Vám ju sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt: E. Cíferská, tel.: 54 41 84 88, e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk
     Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky