Sústava a číselník odborov vedy a techniky

Sústava odborov vedy a techniky a číselník odborov vedy a techniky podľa smernice č. 27/2006-R, ktorá bola vydaná 21. 12. 2006.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku