Súd nepozastavil účinnosť časti vysokoškolského zákona

01.10.2009

     Ústavný súd SR 30. septembra 2009 rozhodol, že nevyhovuje žiadosti skupiny poslancov NR SR, ktorí v roku 2007 napadli ustanovenia vysokoškolského zákona. Sudcovia tak zamietli pozastaviť účinnosť § 55 ods. 7  zákona o vysokých školách (131/2002 Z. z.),  ktorý limituje počet prijatých uchádzačov na externú formu štúdia.
    
Poslanci vo svojom návrhu namietali, že limitovanie počtu uchádzačov o štúdium v externej forme štúdia výrazne zasahuje do práva súkromnej vysokej školy vlastniť majetok a že citované ustanovenie obmedzuje základné práva na vzdelanie a ďalšie práva a slobody.

Bratislava 1. októbra 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku