Subjekty výskumu a vývoja môžu spolupracovať s organizáciami v Číne

03.09.2009

     Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci s Ministerstvom školstva SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.
     Žiadatelia o podporu môžu predkladať projekty bilaterálnej spolupráce zamerané najmä na prípravu spoločných medzinárodných projektov, publikácií a iných výstupov. Šancu uspieť majú aj projekty o vzájomnom využívaní prístrojovej a laboratórnej techniky aj o zbieraní výskumných materiálov. Viac informácií nájdu záujemcovia v texte výzvy.
     Výzva je otvorená dva mesiace - od 2. septembra 2009 do 2. novembra 2009. Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude uzavretý 2. novembra 2009 o 13.00 hod.

Bratislava 3. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku