Navigácia

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli bola včera slávnostne otvorená

     Slovenská republika sa zaradila k ďalším štátom Európy, ktoré majú Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Presvedčenie o tom, že bude významným prínosom pre slovenských vedcov a výskumníkov a posilní pozíciu Slovenska v európskom výskumnom priestore a v rámcovom programe EÚ Horizont 2020, vyjadril včera na jej otvorení v Bruseli minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Slávnostný akt otvorenia sa uskutočnil za účasti stáleho predstaviteľa SR pri EÚ veľvyslanca Ivana Korčoka, podpredsedu EK Maroša Šefčoviča a štátneho tajomníka MZVaEZ  SR Petra Javorčíka.
     Svoje poslanie bude kancelária plniť  prostredníctvom poskytovania poradenstva a pomoci pri zapájaní sa do komunitárnych programov a top výskumných konzorcií v EÚ. Rovnako bude poskytovať aktuálne informácie, odborné školenia, organizovanie konferencií, informačných dní či stáží.
     Podľa slov Dušana Čaploviča by styčná kancelária mala využiť svoj potenciál na zapojenie sa slovenských výskumníkov do top projektov v konkrétnych oblastiach, v ktorých  už dnes patrí Slovensko k európskej špičke. Či už ide o výskum v oblasti plastov, nové materiály, polyméry, biomedicínu a technológiu alebo potravinovú bezpečnosť.
     Zastúpenie odborníkov v Bruseli, ktorí pomôžu s vyhľadávaním partnerov, projektov a vhodného financovania, rovnako víta aj eurokomisár Maroš Šefčovič. Verí, že svoje poslanie využije kancelária predovšetkým v rámci nového programu Horizont 2020, ktorý je na rozdiel od predchádzajúcich už skôr orientovaný na celoeurópsku súťaž a prácu medzinárodných vedeckých tímov s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Podľa slov Dušana Čaploviča by sme z jeho balíka mohli získať v priebehu siedmich rokov až 800 miliónov eur.
     V rámci slávnostného otvorenia kancelárie prijal podpredseda EK Maroš Šefčovič ministra Dušana Čaploviča aj na neformálnom stretnutí, na ktorom hovorili o projektoch a úlohách, ktoré ministerstvo realizuje vo forme bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce s EÚ. Svoju návštevu v Bruseli ukončil minister školstva účasťou na panelovej diskusii venovanej otázkam excelentného výskumu a inováciám, na ktorej vystúpil generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky