Navigácia

Štvrtý ročník prestížneho oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov

V roku 2023 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 30 škôl s 35 projektami, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 3 víťazov.
Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele.

ilustračný obrázok

„V 4. ročníku oceňovania Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt sme prijali rekordných 35 prihlášok z 30 rôznych škôl z celého Slovenska, dokonca sa do tohto ročníka zapojili aj stredoškolské internáty. Veľmi nás teší, že service learning sa čím ďalej tým viac dostáva do povedomia,“ uvádza Daniela Ivanová, programová manažérka z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a organizátorka oceňovania Angažovaná škola.

Hodnotiaca komisia vybrala 19 finalistov - projektov a z nich 3 víťazov. Komisia bola zložená z odborníčok, ktoré sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii boli zároveň zastúpení odborníci a odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva.

Všetkých 19 finalistov bude môcť ako príklad dobrej praxe používať oficiálnu značku Angažovaná škola, pričom 2 školy a 1 školský internát, ktoré realizovali víťazné projekty, budú môcť používať „zlatú značku“ pre víťazov.

„Sme radi, že školy už nevnímajú priestor na dobrovoľníctvo svojich žiakov a žiačok iba v zbierkach a jednodňových podujatiach na skrášlenie verejného priestoru. Pripravujú s nimi dlhodobé projekty, ktoré menia komunitu a rozvíjajú všetkých ich účastníkov a účastníčky – žiakov aj žiačky, ale aj prijímateľov služby,“ dopĺňa Daniela Ivanová.

Víťazom 4. ročníka oceňovania Angažovaná škola v kategórii základná škola a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola sa stala Základná škola Spojová z Banskej Bystrice s projektom Spojová spája. Projekt Spojová spája bol zameraný na šírenie lásky ku knihám a k literatúre prostredníctvom spoločných čítaní pre žiakov našej školy, ale tak isto aj pre detičky v blízkej materskej škole, či pre seniorov v blízkom domove dôchodcov. Cieľom projektu bolo efektívne využívať voľný čas detí a prehĺbiť ich lásku ku knihám a kultúre čítania.

Druhým držiteľom zlatej značky Angažovaná škola je Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove s projektom LeSníček. Projekt spojil všetky komunity, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie komunít zdravotne znevýhodnených detí, mužov, žien, sociálne slabých rodín, seniorov, žiakov základných a stredných škôl regiónu Hornej Oravy v spoločnom poznávaní chránených stromov a vytvorení náučno-rozprávkovej knihy LeSníček.

V kategórii Výchova mimo vyučovania získal zlatú značku Angažovaná škola Školský internát v Poprade za projekt „Čaj o piatej - príbehy, tipy a rady spod šálky”. Študenti a študentky stredoškolského internátu v Poprade zrealizovali stretnutie mládeže so seniormi z klubu dôchodcov pod názvom ,,Čaj o piatej - príbehy, tipy a rady spod šálky". Spoločnou témou stretnutia generácií boli bylinky a ich účinky, tiež hudba a spev.

„Veríme, že postupom rokov sa práve značka Angažovaná škola stane jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život,“ uzatvára Daniela Ivanová.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools.

Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl na Slovensku Angažovaná škola je podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Odovzdávanie národného oceňovania Angažovaná škola bolo tento rok súčasťou konferencie Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny, ktorá sa konala 17. októbra 2023 v Poprade.

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Zoznam víťazných škôl a držiteľov zlatej značky Angažovaná škola (3):

Zoznam držiteľov značky Angažovaná škola (13):

 • Základná škola, Zemianska Olča za projekt Zelený amfiteáter
 • Základná škola Alexandra Pavloviča za projekt Náučná záhrada         
 • Základná škola A. Sládkoviča, Sliač za projekt Vyhliadka lásky             
 • Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania za projekt Vnímaví a aktívni žiaci
 • Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany za projekty - Zbierka pre Útulok Piešťany, Potravinová pomoc pre utečencov z Ukrajiny, Výsadba nektárodajných kríkov a úprava včelích úľov typu Langstroth 2/3
 • Spojená škola internátna, organizačná zložka Odborné učilište za projekt „Zelenaj sa záhrada“
 • Gymnázium, Lipany za projekt Úprava školského dvora        
 • Stredná zdravotnícka škola, Prešov za projekt ÚSMEV DETÍ
 • Súkromná stredná odborná škola, Košice za projekt Keď chodby ožívajú
 • Gymnázium Jána Hollého za projekty Hollého elita – EZ, Zóna bez peňazí GJH
 • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej za projekt Pomôžme dobru rásť
 • Spojená škola Dudince za projekt Ujo Miro 
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb za projekt Úsmev pre Úsmev       

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky