Štvrtý ročník celoštátnej súťaže mladých elektronikov sa úspešne ukončil

KIA Slovakia Vzdelávacie stredisko Gbeľany 18.-19. októbra 2022 hostilo na ploche 650 m2 stretnutie talentovaných stredoškolákov, ktorí počas dvoch dní preukázali svoju znalosť odborných vedomostí a zručností v náročnej profesii elektronik. Súťaže sa zúčastnilo celkom štyridsať najlepších žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl Slovenska.

logo ŠIOV

Z jednej školy zabojovali maximálne dvaja najlepší žiaci. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov mali nesmierne náročnú úlohu vybrať najlepších šiestich žiakov. Pre výrazné úspechy žiakov sa komisia rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu Ministerstva hospodárstva SR jednej z najlepšie pripravených škôl, konkrétne Strednej odbornej škole technickej Tlmače. Zhotovené elektronické stavebnice výrobku, „Elektronická hra na postreh s mikrokontrolérom“ žiaci predviedli na záver komisii. Zadanie bolo pôsobivé pre jeho zaujímavý účel, ktorým bolo vytvorenie prototypu elektronickej hracej kocky, ktorej funkčnosť bola potvrdená blikajúcimi LED – diódami na ploche plošného spoja.  

O poradí rozhodla kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité boli, samozrejme, aj teoretické vedomosti žiakov.

Na prvom mieste sa umiestnil Dušan Valach z Strednej odbornej školy technickej, Tlmače s počtom bodov 93. Druhé miesto patrí Matejovi Kebísekovi zo Strednej priemyselnej školy, Dubnica nad Váhom s počtom bodov 92, na treťom mieste skončil Adam Koleňák zo Strednej priemyselnej školy technickej,Trnava s počtom bodov 90. Ocenenie na štvrtom mieste patrilo Patrikovi Uričovi z Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom, piate miesto získal Adam Tichý z Strednej odbornej školy technickej Tlmače a šieste miesto získal Ján Šangala zo Strednej odbornej školy informačných technológií Tvrdošín.

Poslaním súťaže je zvýšiť profesijné zručnosti a uznanie výnimočných žiakov a poukázať na dôležitosť zručností v odbore  elektronika pre budúci osobný a profesijný rast žiakov. Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom a partnerom spolupráce bola Slovenská spoločnosť elektronikov, firma SOŠ electronic Košice a  Ministerstvo hospodárstva SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky