Študovať na vysokých školách majú možnosť ďalší záujemcovia

23.07.2009

     Ďalších 5 000 stredoškolákov a 300 uchádzačov o doktorandské štúdium má možnosť študovať na vysokej škole už v akademickom roku 2009/2010. Ministerstvo školstva SR dnes listom požiadalo rektorov vysokých škôl, aby prehodnotili počty prijatých uchádzačov a dodatočne umožnili študovať ďalším, ktorí splnili kritériá na prijatie, no prijatí neboli z dôvodu nedostatku voľných miest.
    
Takouto formou chce MŠ SR umožniť, aby mali občania dostatočné možnosti zvýšiť si svoju kvalifikáciu v dennej forme štúdia, najmä v čase súčasnej hospodárskej krízy. Rezort školstva osobitným spôsobom určí vykazovanie a financovanie štúdia takto prijatých uchádzačov.

Bratislava 23. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku