Navigácia

Štúdium a výskum v Rakúsku vďaka štipendiám programu Akcia Rakúsko – Slovensko

     Aj tento rok môžu vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied získať štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku.
     Okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov, ktoré majú uzávierku žiadostí 15. marca, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní 1 až 3 dni.
     Akcia podporuje aj spoločné projekty, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené inovatívne projekty. Projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), projekty však musia byť v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Projekty možno predkladať do 15. marca 2020.
     Podrobnosti o programe sú zverejnené na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemcovia môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).
      V roku 2019 riadiace grémium Akcie rozhodlo o udelení štipendií 61 osobám zo Slovenska (z toho 4 získali štipendiá pre diplomantov, 14 štipendiá Ernsta Macha, 8 štipendiá pre postdoktorandov, 5 štipendiá na krátkodobé pobyty a 30 štipendiá na jazykový kurz) a o podpore 9 projektov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky