Navigácia

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Manažment údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Manažment údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „projekt“) vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré bude implementovať projekt a bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP). Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje rezort školstva boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe týchto údajov. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov, riadenie údajov a samotnú správu údajov. Prijímateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu, pretože vlastní údaje, ktorých systematickým riadením bude aktívne prespievať k naplneniu cieľov výzvy. Predmetné údaje budú jednoznačne definované z pohľadu ich väzby k referenčným údajov, mojim údajom, kľúčovým údajom ako aj k otvoreným údajom. Prijímateľ ako vlastník údajov deklaruje, že realizovaným projektom budú zavedené systematické procesy manažmentu údajov a ich organizačné zabezpečenie.

Kompletná dokumentácia k štúdii sa nachádza tu:
Dokument štúdie:
Prílohy štúdie:
Príloha1

Príloha2
Príloha3

Dňa 3.októbra 2019 sa začalo verejné pripomienkovanie štúdie, pričom pripomienky sa zbierajú prostredníctvom formulára (xlsx). Pripomienky je možné zasielať na adresu marian.spisiak@minedu.sk do 10.októbra 2019.
 

Skočiť na začiatok stránky