Studia Academica Slovaca predstaví novú učebnicu slovenčiny pre cudzincov

15.02.2008

     Novú učebnicu slovenčiny pre cudzincov - začiatočníkov predstaví dnes 15. februára 2008 centrum Studia Academica Slovaca (SAS) v rámci podujatia Zo života SASu a SASistov. Uskutoční sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Gondovej 2 od 14. 00 hod.
     Učebnica s názvom Krížom-krážom (Slovenčina A1) je dielom kolektívu šiestich autoriek. Jej súčasťou je i CD s dialógmi a fonetickým nácvikom. S jej pomocou by sa cudzinci mali naučiť komunikovať v bežných životných situáciách - pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave.
     SAS cudzincom poskytuje aj jazykové kurzy. V roku 2007 nimi prešlo 182 frekventantov z 20 krajín sveta, ďalších 125 z 28 štátov sa zúčastnilo na 43. ročníku letnej školy. Pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka ponúka centrum aj e-learningový projekt e-Slovak.

Bratislava 15. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku