Študenti zasadnú do poslaneckých lavíc

  • Dátum: 23.09.2010

     V poradí už 6. ročník národného zasadnutia Modelového európskeho parlamentu (MEP) sa bude konať v Bratislave 24. - 28. septembra 2010. Zúčastní sa na ňom 46 stredoškolákov z ôsmich regiónov Slovenska, ktorí budú simulovať zasadnutie Európskeho parlamentu. MEP je medzinárodný projekt, ktorý vytvoril tím holandských učiteľov z Haagu. Na Slovensku ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra (MPC). Jeho cieľom je učiť študentov politickej kultúre, zlepšovať ich komunikačné i argumentačné zručnosti a hľadať riešenia problémov, ktorými sa zaoberá Európsky parlament. MEP sa uskutočňuje na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Regionálne pracoviská MPC v júni 2010 organizačne zabezpečili a realizovali regionálne zasadnutia, na ktorých participovalo celkovo 111 stredných škôl a 564 študentov.
     Národné zasadnutie MEP-u bude slávnostne otvorené 25. septembra 2010 v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Následne sa delegáti presunú do regionálneho pracoviska MPC na Ševčenkovej 11 v Bratislave, kde budú počas dvoch dní (25. a 26. septembra 2010) pracovať na aktuálnych otázkach európskej politiky. Spoločne budú hľadať riešenia v oblasti spoločnej európskej obrany a bezpečnosti či zdokonalenia kontroly a transparentnosti na medzinárodných finančných trhoch. Zároveň sa budú zaoberať možnosťami ako stimulovať úsilie o redukciu domáceho a priemyselného odpadu, ako riešiť problematiku závislosti mladých ľudí od alkoholu a fajčenia. Vyjadrovať sa budú aj k riešeniu nízkej úrovni výživy mladých ľudí a otázke, akú úlohu v tomto procese môžu zohrávať školy. Výstupom práce študentov v piatich výboroch bude zostavenie rezolúcií, ktoré budú podliehať schvaľovaciemu procesu na valnom zhromaždení.
     Slávnostné valné zasadnutie MEP-u sa uskutoční v rokovacej sále Národnej rady SR 27. septembra 2010 za účasti veľvyslankyne Holandského kráľovstva H. E. Daphne Bergsma, podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka, poslanca Európskeho parlamentu Miroslava Mikolášika a ďalších pozvaných hostí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku