Študenti Technickej univerzity v Košiciach môžu vďaka eurofondom využívať moderné IKT

  • Dátum: 17.03.2010

     Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach využitím efektívnych IKT a ich sietí je cieľom projektu, ktorý sa realizuje s podporou eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
     Projekt s názvom „Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania" umožní modernizáciu IKT a vybavenie veľkokapacitných učební počítačmi, internetom a dataprojektormi. Zároveň zabezpečí internetové pripojenie do všetkých internátnych izieb a študovní univerzity. Pomôže dobudovať a zmodernizovať mobilnú sieťovú infraštruktúru areálu univerzity, ako aj  implementovať najmodernejšie IKT v Centre knižničných služieb a vedecko-technických informácií.
     Takto zmodernizovaná infraštruktúra umožní univerzite stať sa špičkovým partnerom v oblasti medzinárodnej spolupráce formou spoločných edukačných projektov a programov.
     Projekt sa uskutočňuje v rámci opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu". Na jeho realizáciu bol pre univerzitu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške  takmer 4,9 mil. eur.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku