Študenti Technickej univerzity v Košiciach môžu vďaka eurofondom využívať moderné IKT

17.03.2010

     Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach využitím efektívnych IKT a ich sietí je cieľom projektu, ktorý sa realizuje s podporou eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
     Projekt s názvom „Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania" umožní modernizáciu IKT a vybavenie veľkokapacitných učební počítačmi, internetom a dataprojektormi. Zároveň zabezpečí internetové pripojenie do všetkých internátnych izieb a študovní univerzity. Pomôže dobudovať a zmodernizovať mobilnú sieťovú infraštruktúru areálu univerzity, ako aj  implementovať najmodernejšie IKT v Centre knižničných služieb a vedecko-technických informácií.
     Takto zmodernizovaná infraštruktúra umožní univerzite stať sa špičkovým partnerom v oblasti medzinárodnej spolupráce formou spoločných edukačných projektov a programov.
     Projekt sa uskutočňuje v rámci opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu". Na jeho realizáciu bol pre univerzitu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške  takmer 4,9 mil. eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku