Študenti si prevezmú polročné vysvedčenia z rúk ministra školstva

28.01.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zavíta zajtra o 8. 40 hod. na Obchodnú akadémiu Imricha Karvaša v Bratislave, kde odovzdá študentom polročné vysvedčenia.

     Obchodná akadémia je zapojená do mnohých rozvojových projektov. Jedným z nich je aj Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava, ktorý získal z prostriedkov eurofondov dotáciu vo výške 7 706 000 korún (takmer 256 000 eur). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávanie a profiláciu absolventov meniacim sa požiadavkám trhu práce. Škola sa tak snaží zvýšiť možnosti ich uplatnenia v neustále sa meniacich podmienkach bankového a finančného sektora.
    
Na škole, ktorá oslavuje v tomto roku 40. výročie svojho založenia, študuje v dennom štúdiu 602 študentov. Vyučovanie zabezpečuje 49 pedagógov, z toho 5 rakúskych lektorov.

     Miesto stretnutia: Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava.

Bratislava 28. január 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku