Študenti neakreditovaného programu UCM v Trnave doštudujú na inej vysokej škole

16.02.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes stretol s vedením Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave a zástupcami študentov. Dôvodom stretnutia bola situácia školy súvisiaca s neakreditovaným študijným programom slovenský jazyk a literatúra.
     Účastníci rokovania sa dohodli na tom, že do konca týždňa predloží vedenie vysokej školy ministerstvu školstva menný zoznam študentov s ich zaradením na inú vysokú školu podľa vlastného výberu. Na základe prísľubu ďalších univerzít budú môcť študenti doštudovať na Prešovskej univerzite v Prešove, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave alebo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študenti majú dokončiť štúdium v rovnakých termínoch, v akých plánovali doštudovať na UCM v Trnave.
     Vedenie UCM zároveň predloží žiadosť o akreditáciu tohto študijného programu na najbližšie zasadnutie Akreditačnej komisie, ktoré sa uskutoční v apríli.

Fotogaléria

Bratislava 16. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku